RSS Feed for tăng đạt mức Thứ hai 02/10/2023 07:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Siemens có bước khởi đầu vững chắc cho năm tài khóa 2013

Siemens có bước khởi đầu vững chắc cho năm tài khóa 2013

Công ty Siemens Việt Nam cho biết, khởi đầu năm tài khoá 2013 với những tín hiệu lạc quan, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng nhẹ trong quý 1 nhờ lượng đơn hàng chưa thực hiện còn nhiều. Mặc dù lượng đơn hàng mới giảm nhẹ so với năm ngoái, tuy nhiên, tỉ lệ đơn hàng trên doanh thu vẫn ở mức khả quan. Tổng doanh thu của các ban tăng 4%.
Phiên bản di động