RSS Feed for Tài trợ cho Thứ hai 29/11/2021 06:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay vốn WB

Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay vốn WB

Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho “Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến đổi khí hậu” (CCDPO1) và Hiệp định Tài trợ cho Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2" (DPL2) vay vốn WB.
Phiên bản di động