RSS Feed for Sự cố hạt nhân Thứ năm 01/12/2022 17:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Điện hạt nhân: Kinh nghiệm người Việt tại Pháp

Điện hạt nhân: Kinh nghiệm người Việt tại Pháp

Lĩnh vực xây dựng chiếm 25% tổng đầu tư dự án điện hạt nhân. Do đó việc tổ chức, quản lý dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế phụ trội vốn đầu tư dự tính ban đầu, một trong những yếu tố quyết định thành công của dự án.
Phiên bản di động