RSS Feed for SK Thứ bảy 04/12/2021 20:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVEP và SK Innovation ký chuyển giao quyền điều hành dự án Lô 16-2

PVEP và SK Innovation ký chuyển giao quyền điều hành dự án Lô 16-2

Ngày 21/7/2020, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty SK Innovation CO., LTD (SK) đã tổ chức lễ ký bàn giao tài liệu Lô 16-2.
Thỏa thuận chuyển nhượng quyền tham gia trong PSC Lô 15-1/05

Thỏa thuận chuyển nhượng quyền tham gia trong PSC Lô 15-1/05

Lễ ký kết các thỏa thuận hoàn thành giao dịch chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô 15-1/05 giữa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), SK Innovation và Murphy vừa được diễn ra tại Hà Nội.
Phiên bản di động