RSS Feed for Sê San Thứ tư 08/02/2023 15:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. Theo đó, hàng năm, các hồ: Thượng Kon Tum, Đăk Bla 1, PleiKrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông Sê San phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.
Trở về cội nguồn của các công trình thủy điện Việt Nam (Kỳ 4)

Trở về cội nguồn của các công trình thủy điện Việt Nam (Kỳ 4)

Khi công trình Thủy điện Hòa Bình vừa phát điện tổ máy 1, tháng 4/1989, theo tiếng gọi của Sê San, từ sông Đà, một đoàn cán bộ, kỹ sư đã mang ba lô lên đường đi về phía Nam, lên Tây Nguyên đặt viên gạch đầu tiên để thực hiện dự án Thủy điện Ialy. Trong số những người đó, các kỹ sư Vũ Đức Thìn, Trần Quý Hảo, Hồ Sĩ Bảo là những hạt giống đỏ của Ban quản lý Thủy điện Hòa Bình vào gieo mầm để thành lập Ban quản lý Thủy điện Ialy (ngày 8/5/1989).
Phiên bản di động