RSS Feed for Sản xuất xanh Thứ tư 08/02/2023 13:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiệt điện Phả Lại sản xuất xanh cho tương lai bền vững

Nhiệt điện Phả Lại sản xuất xanh cho tương lai bền vững

Để công tác bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, ngoài việc nâng cấp, đầu tư công nghệ sản xuất, trong thời gian tới, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường nơi làm việc. Đồng thời, phát động toàn thể CBCNV thực hiện tốt công tác môi trường, để Công ty phát triển ngày càng bền vững và cải thiện môi trường sống của chính bản thân mình và mọi người xung quanh… ông Nguyễn Văn Thủy - Phó tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã có cuộc trao đổi với Phóng viên Tạp chí Năng lượng Việt Nam xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động