RSS Feed for Phong năng Thứ tư 08/02/2023 13:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thời cơ mới phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam

Thời cơ mới phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam

Những thay đổi nhanh chóng gần đây về công nghệ, chính sách phát triển ứng dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu đã tạo ra một bối cảnh và cơ hội thuận lợi mới đối với sự phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đó là các sự kiện như: Hội nghị của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP21), sự giảm sâu của giá năng lượng tái tạo và xu hướng mạnh mẽ về đầu tư phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới. Ngoài ra, một số chính sách, giải pháp quan trọng mới, tiến bộ, phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam đối với năng lượng tái tạo cũng đã được ban hành và triển khai thực hiện. Tất cả các yếu tố này, có thể nói, đã và đang tạo ra một thời cơ thuận lợi mới, rất quan trọng đối với sự phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
ROSATOM tiến vào thị trường phong năng

ROSATOM tiến vào thị trường phong năng

Lĩnh vực năng lượng gió của Nga đang chào đón một nhân tố mới, ROSATOM, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga, với hơn 400 chi nhánh.
Phiên bản di động