RSS Feed for phối khí thấp Thứ sáu 12/04/2024 19:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV Gas D - nhà phân phối khí thấp áp hàng đầu Việt Nam

PV Gas D - nhà phân phối khí thấp áp hàng đầu Việt Nam

Kỷ niệm 5 năm thành lập, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp - PV Gas D (đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam - Pv Gas) đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là mốc son đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Công ty trong chặng đường xây dựng và phát triển, hướng đến mục tiêu, đưa PV Gas D trở thành nhà phân phối khí thấp áp hàng đầu cho các Khu Công nghiệp tại Việt Nam.
Phiên bản di động