RSS Feed for Phát điện 1 Thứ hai 24/01/2022 14:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tiếp nhận tổ máy cuối cùng của Nhiệt điện Duyên Hải 3

Tiếp nhận tổ máy cuối cùng của Nhiệt điện Duyên Hải 3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã chính thức tiếp nhận tổ máy 2 Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 từ Ban QLDA Nhiệt điện 3 và các đơn vị tư vấn, nhà thầu...
Minh bạch thông tin môi trường Nhiệt điện Duyên Hải

Minh bạch thông tin môi trường Nhiệt điện Duyên Hải

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 - GENCO1) cho biết, bắt đầu từ ngày 16/11, Công ty phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải và Đài Truyền thanh thị xã bắt đầu phát bản tin về môi trường đầu tiên để cung cấp thông tin môi trường hàng tuần cho người dân quanh vùng dự án. Bản tin môi trường cũng sẽ được đăng tải hàng tuần trên báo Trà Vinh.
Phiên bản di động