RSS Feed for Phân phối dầu khí Thứ hai 15/08/2022 01:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khai thác, chế biến dầu khí Việt Nam: Thách thức và giải pháp (Kỳ 2)

Khai thác, chế biến dầu khí Việt Nam: Thách thức và giải pháp (Kỳ 2)

Để thực hiện thành công giải pháp chế biến dầu khí Việt Nam trong giai đoạn tới, Nhà nước cần có chính sách giá khí cho từng đối tượng cụ thể phục vụ mục tiêu phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Trong đó, có chính sách giá khí với lộ trình ưu tiên để phát triển hóa dầu ở giai đoạn đầu sau đó tăng dần theo giá khí thị trường. Mặt khác, coi phát triển công nghiệp hoá dầu từ khí thiên nhiên là một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững ngành Dầu khí Quốc gia trong thời gian sắp tới. Trong đó, dành tối thiểu 20% sản lượng khí để phục vụ phát triển hoá dầu.
Phiên bản di động