RSS Feed for PC Ninh Thuận Thứ ba 25/01/2022 00:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PC Ninh Thuận đưa vào vận hành hệ thống SCADA

PC Ninh Thuận đưa vào vận hành hệ thống SCADA

Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) đã phối hợp với Trung tâm Điều hành SCADA và các đơn vị liên quan thực hiện thi công, kết nối, nghiệm thu hệ thống SCADA phục vụ công tác vận hành lưới điện. Ngày 10/3/2017 hệ thống SCADA tại Công ty chính thức vận hành để điều khiển, thao tác từ xa các recloser, LBS trên lưới 22kV.
Phiên bản di động