RSS Feed for ninh trật Thứ năm 02/02/2023 21:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ngành Than tăng cường bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Ngành Than tăng cường bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Nhằm ổn định các diện sản xuất tại nhiều khu vực trên địa bàn, các công ty than đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong quản lý ranh giới mỏ, đồng thời chú trọng khai thác bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Kho vận Hòn Gai với các phương án ổn định sản xuất

Kho vận Hòn Gai với các phương án ổn định sản xuất

Để hoàn thành 6 mục tiêu cụ thể cùng các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Công ty kho vận Hòn Gai - Vinacomin đang tập trung triển khai thực hiện tốt các phương án nhằm ổn định tổ chức sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Phiên bản di động