RSS Feed for Ninh Mông Dương Thứ ba 18/01/2022 17:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương

Đóng điện đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương

Ngày 10/4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đã đóng điện thành công đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương.
Ký hợp đồng tín dụng dự án đường dây 500 kV Quảng Ninh - Mông Dương

Ký hợp đồng tín dụng dự án đường dây 500 kV Quảng Ninh - Mông Dương

Ngày 30/1/2013 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đại diện là Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (AMB) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký kết hợp đồng tín dụng dài hạn, tài trợ 662 tỷ đồng cho dự án đường dây 500 kV Quảng Ninh - Mông Dương.
Phiên bản di động