RSS Feed for Ninh Hiệp Hòa Thứ hai 27/05/2024 10:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa

Đóng điện đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa

Ngày 26/7/2014, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thử nghiệm, nghiệm thu thành công đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa. Đây là đường dây 500kV mạch kép (2 mạch) có chiều dài 139 km từ Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh đến Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, đường dây đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang.
Phiên bản di động