RSS Feed for Nhiệt điện Phú Thứ bảy 01/04/2023 14:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiệt điện Phú Mỹ đạt mốc sản lượng 200 tỷ kWh

Nhiệt điện Phú Mỹ đạt mốc sản lượng 200 tỷ kWh

Tổng công ty Phát điện 3 cho biết, ngày 9/7, Nhà máy điện phú Mỹ đã đạt mốc sản lượng điện phát thứ 200 tỷ kWh.
Nhiệt điện Phú Mỹ tiến tới làm chủ công nghệ nhiệt điện chạy khí

Nhiệt điện Phú Mỹ tiến tới làm chủ công nghệ nhiệt điện chạy khí

Trong năm 2012, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã thành lập Liên doanh với Tập đoàn Alstom (Thuỵ Sỹ) để gia công, phục hồi các chi tiết đường khí nóng của tuabin khí, tiến tới làm chủ công nghệ phục hồi các chi tiết thiết bị của nhà máy nhiệt điện tuabin khí tại Việt Nam.
Phiên bản di động