RSS Feed for nhân tập thể Thứ năm 02/12/2021 07:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bộ Công Thương phát động Chiến dịch Giờ trái đất 2013

Bộ Công Thương phát động Chiến dịch Giờ trái đất 2013

Với mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo, ngày 25/2/2013, Bộ Công Thương đã chính thức phát động Chiến dịch Giờ Trái Đất 2013.
Phiên bản di động