RSS Feed for Nhà nước Thứ bảy 20/04/2024 07:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bổ sung cơ quan thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Bổ sung cơ quan thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Theo đó, bổ sung cơ quan thanh tra nhà nước ngành Khoa học và Công nghệ.
Phiên bản di động