RSS Feed for Nguyễn Sinh Khang Thứ ba 24/05/2022 12:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV GAS có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

PV GAS có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Ngày 26/12, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, MCK: GAS) tổ chức tại TP. HCM, ông Nguyễn Sinh Khang đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PV GAS.
BSR mở rộng thị trường phân phối sản phẩm

BSR mở rộng thị trường phân phối sản phẩm

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cần triển khai đúng kế hoạch công tác phối trộn nhằm mở rộng thị trường hơn nữa, thúc đẩy truyền thông tuyên truyền xăng E5... Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Sinh Khang đề nghị.
Phiên bản di động