RSS Feed for Người lao động dầu khí Thứ hai 15/08/2022 01:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lộ trình đổi mới

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lộ trình đổi mới

Có thể nói, năm 2017, ngành Dầu khí Việt Nam đã đi qua một chặng đường đầy sóng gió, khó khăn và phức tạp. Nhưng trong giai đoạn sóng gió, phức tạp ấy, Người lao động Dầu khí đã chung sức, đồng lòng giữ vững nhịp độ sản xuất, kinh doanh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là thành tích đáng trân trọng. Trước thách thức, vận hội mới, Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Phiên bản di động