RSS Feed for Nghiên cứu dầu khí Thứ tư 04/10/2023 21:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
VPI tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn

VPI tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá tình hình thực hiện 10 nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2019 và đối thoại định kỳ với người lao động.
Nơi đi đầu trong nghiên cứu khoa học dầu khí

Nơi đi đầu trong nghiên cứu khoa học dầu khí

Với phương châm “Kỷ cương, khoa học, chất lượng và uy tín”, Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế Dầu khí biển thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp dầu khí Việt Nam.
Phiên bản di động