RSS Feed for Nghiệm thu đóng điện Thứ ba 26/09/2023 02:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đà Nẵng nghiệm thu nhiều công trình điện phục vụ APEC 2017

Đà Nẵng nghiệm thu nhiều công trình điện phục vụ APEC 2017

Công ty Điện lực Đà Nẵng vừa nghiệm thu đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp T1-63 MVA (thuộc trạm biến áp 110kV Hòa Khánh 2). Hạng mục nâng công suất máy biến áp T1 từ 40MVA lên 63 MVA là phần quan trọng của công trình nâng công suất và tự động hóa trạm biến áp 110kV Hòa Khánh 2 (từ 40+63 MVA) lên thành (2x63 MVA). Riêng hạng mục tự động hóa, trạm biến áp 110kV Hòa Khánh 2 sẽ hoàn thành trước ngày 30/11/2017 để phục vụ APEC 2017.
Tháng 10, người dân huyện đảo Lý Sơn sẽ có lưới điện Quốc gia

Tháng 10, người dân huyện đảo Lý Sơn sẽ có lưới điện Quốc gia

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) cho biết, dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến ngày 30/9/2014 có thể thử nghiệm, đấu nối, nghiệm thu đóng điện cho huyện đảo Lý Sơn.
Phiên bản di động