RSS Feed for Nghị quyết Thứ tư 18/05/2022 16:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV GAS triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

PV GAS triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Thực hiện Kế hoạch số 227-KH/ĐU ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), ngày 19/7/2018, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội TW-7, Khóa XII của Đảng.
Phiên bản di động