RSS Feed for nghị Khoa Thứ năm 28/10/2021 00:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN tổ chức hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực 2012

EVN tổ chức hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực 2012

Nhằm tổng kết hoạt động KH&CN của ngành Điện Việt Nam trong thời gian qua; giới thiệu các kết quả nghiên cứu, những thành tựu mới về KH&CN Điện lực trong nước và quốc tế; định hướng hoạt động KH&CN điện lực trong thời gian tới. Ngày 29/11/2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2012.
Phiên bản di động