RSS Feed for Năng lượng thủy triều Thứ sáu 01/07/2022 11:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tổng quan công nghệ khai thác năng lượng thủy triều trên thế giới

Tổng quan công nghệ khai thác năng lượng thủy triều trên thế giới

Cho đến thời điểm hiện nay, năng lượng thủy triều trên thế giới đã được khai thác hoặc đang trong quá trình nghiên cứu phát triển dưới 3 dạng công nghệ sau đây: (1) Công nghệ dạng thế năng (dạng đập thủy triều), (2) Công nghệ dạng động năng (dòng chảy thủy triều) và (3) công nghệ tích hợp (kết hợp giữa đập và dòng chảy thủy triều). Tình hình ứng dụng và nghiên cứu phát triển của các dạng công nghệ này trên thế giới được giới thiệu cụ thể ở các phần sau đây.
Nghiên cứu yếu tố tác động tới sử dụng năng lượng tái tạo

Nghiên cứu yếu tố tác động tới sử dụng năng lượng tái tạo

Bài báo này sử dụng lý thuyết khuếch tán đổi mới của Rogers (1983) và mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) của Davis (1989), để đánh giá các nhân tố tác động đến xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo.
Phiên bản di động