RSS Feed for mục khí hậu Thứ bảy 22/01/2022 19:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Sáng kiến năng lượng bền vững, giúp thế giới đạt mục tiêu khí hậu

Sáng kiến năng lượng bền vững, giúp thế giới đạt mục tiêu khí hậu

Một nghiên cứu mới trên Tạp chí Nature Climate Change cho thấy, việc đạt được 3 mục tiêu năng lượng do Liên Hiệp Quốc (LHQ) đề xuất trong sáng kiến năng lượng bền vững cho mọi người (SE4All) năm 2011, sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu và kết hợp với các giải pháp khác, có thể giữ nhiệt độ toàn cầu không vượt mức mục tiêu được quốc tế thống nhất là 2°C.
Phiên bản di động