RSS Feed for mới vào thác Chủ nhật 01/10/2023 15:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhanh chóng xử lý vùng cận đáy giếng, nâng cao hệ số thu hồi dầu

Nhanh chóng xử lý vùng cận đáy giếng, nâng cao hệ số thu hồi dầu

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Phùng Đình Thực tại buổi làm việc với Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC), về kiểm tra tình hình khai thác và tiến độ đưa các mỏ mới vào khai thác.
Phiên bản di động