RSS Feed for Mỏ Thiên Ưng Thứ ba 18/06/2024 04:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hành trình khai thác hơn nửa tỷ m3 khí của mỏ Thiên Ưng

Hành trình khai thác hơn nửa tỷ m3 khí của mỏ Thiên Ưng

Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng Lô 04-3 là một dự án đặc biệt với nhiều gian nan và thăng trầm. Dự án đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong hành trình vươn ra khu vực nước sâu xa bờ. Thành công của dự án không những góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Dầu khí Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng, khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia mà còn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong quá trình xây dựng và vận hành một mỏ khí có các điều kiện địa lý, địa chất, khoan và khai thác phức tạp hơn nhiều lần so với các mỏ dầu truyền thống tại Lô 09-1.
​Mỏ Thiên Ưng đạt mốc sản lượng khai thác 500 triệu m3 khí

​Mỏ Thiên Ưng đạt mốc sản lượng khai thác 500 triệu m3 khí

Vào hồi 1 giờ 15 phút ngày 2/8/2020, Vietsovpetro chính thức ghi dấu sự kiện sản lượng khai thác khí mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3 đạt 500 triệu Sm3 sau gần 4 năm (1.322 ngày) vận hành kể từ thời điểm đón dòng khí và condensate đầu tiên (19/12/2016) đưa vào khai thác từ giếng TU-6. Hiện nay, mỏ Thiên Ưng đang khai thác 3 giếng (TU-6, TU-3X và TU-7).
Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng khai thác hơn 54 triệu m3 khí

Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng khai thác hơn 54 triệu m3 khí

Kể từ thời điểm đón dòng khí và condensate đầu tiên (ngày 6/12/2016) từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3, đến nay, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã khai thác được hơn 54 triệu m3 khí và 10 nghìn m3 condensate, tương đương tổng giá trị gần 18 triệu USD.
Đón dòng khí và condensate đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng

Đón dòng khí và condensate đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 6/12/2016, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã hoàn thành khoan và mở vỉa thành công, đón dòng khí và condensate đầu tiên từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3.
Ký các hợp đồng dịch vụ hệ thống khí Đại Hùng, giàn Thiên Ưng

Ký các hợp đồng dịch vụ hệ thống khí Đại Hùng, giàn Thiên Ưng

Lễ ký kết hợ​​​​​​p đồng Dịch vụ xử lý khí Đại Hùng và hợp đồng Dịch vụ Vận hành - Bảo dưỡng hệ thống nén khí Đại Hùng trên giàn Thiên Ưng giữa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP), Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC) vừa được diễn ra.
Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng: Từ ý tưởng đến hiện thực

Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng: Từ ý tưởng đến hiện thực

Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng lô 04-3 là một dự án đặc biệt với bao thăng trầm. Dự án đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi của Vietsovpetro trong hành trình hướng ra biển sâu xa bờ. Bài viết này muốn đề cập đến một khía cạnh của dự án - công tác nghiên cứu thiết kế.
Lắp đặt thành công khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng

Lắp đặt thành công khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng

Ngày 21/9, tại khu mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã phối hợp với các nhà thầu tiến hành nâng và lắp đặt thành công khối thượng tầng giàn khai thác BK Thiên Ưng.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietsovpetro

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietsovpetro

Theo thỏa thuận của hai phía tham gia Liên doanh Vietsovpetro, ngày 03/7/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần mở Zarubezhneft đã tổ chức phiên họp mở rộng với Vietsovpetro để xem xét kết quả thực hiện chương trình sản xuất và kế hoạch tài chính 5 tháng đầu năm và các giải pháp hoàn thành kế hoạch cả năm 2015 của Vietsovpetro.
Phiên bản di động