RSS Feed for Mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt Thứ bảy 13/08/2022 11:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lễ đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng đến đường ống Nam Côn Sơn 2

Lễ đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng đến đường ống Nam Côn Sơn 2

Ngày 16/11/2020, tại điểm tiếp nhận khí vào bờ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp tổ chức Lễ đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng, thuộc Dự án phát triển mỏ khí Sao Vàng - Đại Nguyệt đến đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2.
Phiên bản di động