RSS Feed for miền Đông Thứ sáu 22/09/2023 22:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Các giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải, ứng dụng tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Các giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải, ứng dụng tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Tóm tắt: Quy mô nguồn - tải hệ thống điện tăng, dòng điện ngắn mạch (DNM) có xu hướng tăng theo. Hiện nay, trong khu vực Miền Đông Nam bộ, một số thanh cái 220 kV đã phải tách ra nhằm tránh DNM vượt ngưỡng cho phép 40 kA [1]. Những năm tới, nhiều nguồn điện lớn được đưa vào vận hành, nếu không có những giải pháp hợp lý, DNM tăng cao sẽ xảy ra trên diện rộng, làm mất an toàn vận hành của thiết bị. Nghiên cứu này đưa ra cái nhìn tổng quan về dòng điện ngắn mạch, phương pháp luận, đề xuất các giải pháp và nêu một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới đối phó với dòng điện ngắn mạch tăng cao.
Phiên bản di động