RSS Feed for Mbps đến Gbps Thứ hai 20/05/2024 19:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hiệu quả từ Hệ thống mạng truyền dẫn phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC

Hiệu quả từ Hệ thống mạng truyền dẫn phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC

Sau 6 tháng triển khai đề án mạng truyền dẫn, kể từ ngày 15/5/2013, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã chính thức đưa toàn bộ mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh có dung lượng 1 Gbps vào vận hành, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất trong toàn EVN SPC, đi qua 36 node truyền dẫn, bao gồm Văn phòng EVN SPC, 21 Công ty Điện lực (CTĐL) và 14 node Repeater, đồng thời toàn bộ hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh của các CTĐL cung cấp đường truyền nội bộ dung lượng từ 100Mbps đến 1Gbps cho 372 đơn vị trong toàn EVN SPC được kết nối vào mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh, hình thành hệ thống mạng truyền dẫn toàn EVN SPC hoạt động linh hoạt, ổn định và hiệu quả.
Phiên bản di động