RSS Feed for mẫu Hợp Chia Thứ ba 30/11/2021 00:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về ngành năng lượng trong tháng 4

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về ngành năng lượng trong tháng 4

Tháng 4/2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo ngành năng lượng Việt Nam, với các nội dung: Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí; Các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện mùa khô.
Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

Chính phủ vừa có Nghị định ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (Nghị định số 33/2013/NĐ-CP, ngày 22/4/2013).
Phiên bản di động