RSS Feed for mất điện trung Thứ ba 23/07/2024 15:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hội nghị trực tuyến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVNCPC

Hội nghị trực tuyến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVNCPC

Để kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 949/CT-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2013, sáng ngày 11/6/2013, Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Ảnh hưởng của tự động hoá lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện

Ảnh hưởng của tự động hoá lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN chọn năm 2013 là năm khách hàng và yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn phải ngày càng cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, do đó việc tự động hóa lưới điện ngày càng được quan tâm.
Phiên bản di động