RSS Feed for Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam Thứ ba 24/05/2022 07:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lào xây TĐ Don Sahong: Hãy lắng nghe tiếng nói người dân

Lào xây TĐ Don Sahong: Hãy lắng nghe tiếng nói người dân

Bản tuyên bố của người dân về ảnh hưởng của các đập thủy điện vừa được gửi đến Chính phủ các nước thuộc lưu vực sông Mê Kông trong bối cảnh Chính phủ Lào vừa thông báo quyết định sẽ xây dựng Đập Thủy điện Don Sahong vào cuối năm 2015.
Phiên bản di động