RSS Feed for măng Đồng Bành Thứ tư 19/06/2024 01:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cơ chế nào vực dậy ngành Công nghiệp Xây dựng Việt Nam?

Cơ chế nào vực dậy ngành Công nghiệp Xây dựng Việt Nam?

Theo kế hoạch, sau khi tái cấu trúc, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (Tập đoàn CNXDVN) sẽ tập trung vào các chuyên ngành: thi công xây lắp, cơ khí xây dựng, sản xuất công nghiệp, kinh doanh nhà và bất động sản.
Phiên bản di động