RSS Feed for liệu trợ giá Thứ tư 28/02/2024 15:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Indonesia ban hành 5 chính sách mới về tiết kiệm năng lượng

Indonesia ban hành 5 chính sách mới về tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Indonesia vừa ban hành chính sách mới về tiết kiệm năng lượng, trong nỗ lực kiểm soát thâm hụt ngân sách nhà nước thông qua việc giảm các khoản chi cho trợ giá nhiên liệu.
Phiên bản di động