RSS Feed for làm việc thanh Chủ nhật 28/11/2021 19:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Những bài học kinh nghiệm quý giá sau thanh tra, kiểm toán

Những bài học kinh nghiệm quý giá sau thanh tra, kiểm toán

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, kể từ khi thành lập (năm 2006) đến nay, PVN được thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán thường xuyên của các cơ quan chức năng của Nhà nước như: Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính.
Phiên bản di động