RSS Feed for khu nghiệp Tiền Thứ năm 23/03/2023 12:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khởi công dự án hệ thống thu gom và phân phối khí tại Thái Bình

Khởi công dự án hệ thống thu gom và phân phối khí tại Thái Bình

Tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) vừa tổ chức khởi công dự án "Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 và 106 giai đoạn 1". Đây là dự án thu gom khí đầu tiên của PV Gas tại khu vực miền Bắc làm cơ sở cho sự phát triển thị trường khí khu vực phía Bắc và đẩy mạnh phát triển ngành khí trên phạm vi cả nước.
Phiên bản di động