RSS Feed for Kho vận Hòn Gai Thứ hai 27/05/2024 10:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Kho vận Hòn Gai: Niềm vui từ bến số 3 cảng Làng Khánh

Kho vận Hòn Gai: Niềm vui từ bến số 3 cảng Làng Khánh

Cụm cảng Làng Khánh số 3 đi vào hoạt động là điểm chốt để đưa toàn bộ dự án cụm cảng Làng Khánh vào khai thác, đánh dấu kết quả trong việc thực hiện chủ trương quy hoạch sắp xếp các bến tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Kho cảng Làng Khánh đi vào hoạt động

Kho cảng Làng Khánh đi vào hoạt động

Ngày 8/9/2015, Công ty Kho vận Hòn Gai đã tổ chức lễ gắn biển "Công trình cụm cảng Làng Khánh số 3 chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương".
Phiên bản di động