RSS Feed for khí trọng điểm Thứ sáu 22/09/2023 22:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Xác định lại các sản phẩm cơ khí trọng điểm cần hỗ trợ

Xác định lại các sản phẩm cơ khí trọng điểm cần hỗ trợ

Ngày 2/1, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm đã chủ trì họp ban chỉ đạo để kiểm điểm tình hình triển khai các dự án thuộc chương trình cơ khí trọng điểm. Sau khi nghe các bộ, đơn vị liên quan báo cáo, Phó thủ tướng chỉ đạo, cần cập nhật, xác định lại các sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm cụ thể cần thúc đẩy, hỗ trợ phát triển; định hướng vào các sản phẩm đang có nhu cầu lớn hoặc dễ tìm thị trường tiêu thụ, hết sức hạn chế các đối tượng hỗ trợ là các dự án, nhà máy.
Cần tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí

Cần tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí

Chiều 2/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp triển khai các dự án, sản phẩm cơ khí trọng điểm. Tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam.
Bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm

Bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 4 loại sản phẩm cơ khí của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt thiết bị bằng vốn tự có của Công ty, không sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam được bổ sung vào Phụ lục I vào Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (Văn bản số: 2256/TTg-KTN, ngày 31/12/2012).
"Ngành cơ khí Việt Nam thiệt hại lớn là do cơ chế"

"Ngành cơ khí Việt Nam thiệt hại lớn là do cơ chế"

Đứng trước những thách thức khó khăn trong vay vốn, thuê mặt bằng sản xuất, nhập khẩu vật tư, nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được... từ đầu năm đến nay, đã có hàng trăm doanh nghiệp cơ khí phải đóng cửa hay tuyên bố phá sản. Là trụ cột của công nghiệp Việt Nam, ngành cơ khí đang rơi vào tình trạng khó khăn chồng chất. Để tìm hiểu tình hình thực tế trên, từ đó kiến nghị các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí Việt Nam”.
Bộ Công Thương thẩm định sản phẩm cơ khí trọng điểm

Bộ Công Thương thẩm định sản phẩm cơ khí trọng điểm

Bộ Công Thương vừa tổ chức thẩm định các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm do Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina sản xuất để chuẩn bị cung cấp cho các dự án năng lượng Việt Nam sẽ được đầu tư xây dựng trong thời gian tới.
Phiên bản di động