RSS Feed for khí thải kính Thứ ba 21/05/2024 10:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giải pháp giảm khí phát thải trong hoạt động dầu khí

Giải pháp giảm khí phát thải trong hoạt động dầu khí

Đến năm 2015, lượng khí phát thải nhà kính (khí CO2) từ hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí sẽ lên tới 42 triệu tấn, tăng 3,6 lần so với năm 2011.
Phiên bản di động