RSS Feed for KCTV Thứ hai 04/07/2022 09:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Kho cảng PV GAS Vũng Tàu: Dấu ấn 20 năm vận hành và phát triển

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu: Dấu ấn 20 năm vận hành và phát triển

Là kho cảng chứa sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có quy mô lớn nhất Việt Nam, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (KCTV) là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền khí Bạch Hổ và Nam Côn Sơn, cung cấp 60% sản lượng LPG tiêu thụ tại thị trường Việt Nam mỗi năm, duy trì thị phần kinh doanh LPG trong nước của PV GAS, đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tháng 8/2021, PV GAS/KVT kỷ niệm tròn 20 năm kể từ ngày đưa KCTV vào vận hành thương mại - dấu mốc quan trọng hoàn chỉnh chuỗi công nghiệp Khí đầu tiên tại Việt Nam.
Phiên bản di động