RSS Feed for Kết quả tìm kiếm từ khóa: httpswww.nangluongvietnam.vn/ | Trang 1 Thứ ba 31/01/2023 16:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
toa soan nang luong viet namnangluongvietnamvn tuyen dung

Tòa soạn Năng lượng Việt Nam/NangluongVietnam.vn tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển, Tòa soạn Năng lượng Việt Nam/ NangluongVietnam.vn cần tuyển 01 Biên dịch viên Tiếng Anh chi tiết như sau:
chuan bi ra mat trang ttdt nangluongvietnamvn va keu goi ban doc tham gia dong gop y kien noi dung du thao luat dien luc

Chuẩn bị ra mắt Trang TTĐT NangluongVietnam.vn và kêu gọi bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến nội dung Dự thảo Luật Điện lực

Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 5 năm 2012, Trang thông tin điện tử: NangluongVietnam.vn “Diễn đàn kinh tế, khoa học, kỹ thuật, tiếng nói hợp nhất: Năng lượng Việt Nam” sẽ chính thức ra mắt bạn đọc. Mở đầu công tác tuyên truyền về ngành Năng lượng Việt Nam, Tòa soạn NangluongVietnam phối hợp với Hội đồng Khoa học Năng lượng - VESC thực hiện chuyên đề: “Phản biện, kiến nghị, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Dự thảo Luật Điện lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, đồng thời kêu gọi bạn đọc cùng tham gia.
Phiên bản di động