RSS Feed for Hợp lý hóa Thứ hai 30/01/2023 03:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Làm lợi hàng triệu USD từ tối ưu hóa Lọc dầu Dung Quất

Làm lợi hàng triệu USD từ tối ưu hóa Lọc dầu Dung Quất

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã triển khai thực hiện và áp dụng nhiều giải pháp hợp lý hóa sản xuất, tối ưu hóa điều kiện vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm; mang lại hiệu quả kinh tế, quản lý, an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Phiên bản di động