RSS Feed for hoạch khoán Thứ hai 17/06/2024 04:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Cọc Sáu: Nhiều giải pháp tiết giảm chi phí

Than Cọc Sáu: Nhiều giải pháp tiết giảm chi phí

Trên cơ sở kế hoạch khoán quản trị chi phí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin năm 2013, Công ty CP than Cọc Sáu đã sớm triển khai kế hoạch giao khoán quản trị chi phí sản xuất tới các đơn vị phòng ban, công trường, phân xưởng... Căn cứ kế hoạch giao khoán của Công ty, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch sử dụng tiết kiệm chi phí sản xuất tới các tổ đội sản xuất, thiết bị, triển khai thực hiện tiết kiệm 5% chi phí nhiên liệu, vật tư, phụ tùng, động lực.
Cần đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò tài nguyên trong ngành công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Cần đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò tài nguyên trong ngành công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2012 và những năm tới, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đưa nhiệm vụ thăm dò bổ sung nâng cấp tài nguyên là một nhiệm vụ quan trọng mang tính quyết định.
Phiên bản di động