RSS Feed for hoạch đạt tấn Thứ ba 05/03/2024 04:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVN hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 4 tháng đầu năm

PVN hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 4 tháng đầu năm

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014, PVN và các đơn vị thành viên đã phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
Hai tháng đầu năm PVN khai thác trên 2,8 triệu tấn dầu

Hai tháng đầu năm PVN khai thác trên 2,8 triệu tấn dầu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 2, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Phiên bản di động