RSS Feed for Hóa chất mỏ Thứ hai 20/05/2024 19:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hóa chất mỏ: Tự chủ nguyên liệu đầu vào

Hóa chất mỏ: Tự chủ nguyên liệu đầu vào

Tháng 6-2015, Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat sẽ chính thức vận hành thương mại, đánh dấu một bước tiến mới trong công tác đầu tư, tự chủ nguyên liệu đầu vào trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
Phiên bản di động