RSS Feed for Hệ thống điện thông minh Thứ hai 27/05/2024 07:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát triển hệ thống điện thông minh [kỳ 4]: Sáng kiến của Ấn Độ

Phát triển hệ thống điện thông minh [kỳ 4]: Sáng kiến của Ấn Độ

Để thỏa mãn nhu cầu năng lượng cho hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ coi trọng công nghệ lưới điện thông minh, đặc biệt là đầu tư cho cơ sở hạ tầng chiến lược để phát triển thịnh vượng lâu dài và mục tiêu giảm thải carbon.
‘Hệ thống điện thông minh’ trong Quy hoạch điện 8

‘Hệ thống điện thông minh’ trong Quy hoạch điện 8

Theo định hướng tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn tới sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng lưới điện thông minh tạo điều kiện cho việc tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng và độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, thông tin về cung cấp điện được minh bạch qua việc thu thập số liệu tự động từ xa sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong việc giám sát chất lượng dịch vụ của các đơn vị điện lực.
Phiên bản di động