RSS Feed for gió nối lưới Thứ ba 31/01/2023 18:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cần có chính sách đồng bộ để phát triển điện gió

Cần có chính sách đồng bộ để phát triển điện gió

Được đánh giá là quốc gia có tiềm năng về năng lượng gió lớn nhất Đông Nam Á, với hơn 500 GW mỗi năm; khởi động phát triển được hơn 20 năm, nhưng cho đến nay, điện gió ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn “tiềm năng” với duy nhất 1/40 dự án đã phát điện và đấu lưới. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân của tình trạng chậm phát triển là do còn thiếu chính sách phát triển đồng bộ, khả thi về điện gió.
Hỗ trợ giá đối với dự án điện gió nối lưới

Hỗ trợ giá đối với dự án điện gió nối lưới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2012/TT-BCT, hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2012. Mức hỗ trợ giá điện cho bên mua điện đối với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió nối lưới là 207 đồng/kWh.
Phiên bản di động