RSS Feed for Giấy Chứng Chủ nhật 10/12/2023 01:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Trao Giấy Chứng Nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho giàn khoan PV Drilling V

Trao Giấy Chứng Nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho giàn khoan PV Drilling V

Ngày 5/12/2012, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) đã tổ chức Lễ Trao Giấy Chứng Nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho “Dự án Ứng dụng công nghệ giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD) phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng biển nước sâu Việt Nam”.
PV Gas bổ sung thêm Điều lệ hoạt động

PV Gas bổ sung thêm Điều lệ hoạt động

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012. Nội dung cuộc họp là thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PV Gas.
Phiên bản di động