RSS Feed for Giải phóng Thủ đô Thứ sáu 19/08/2022 19:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Kế hoạch cấp điện phục vụ ngày Giải phóng Thủ đô

Kế hoạch cấp điện phục vụ ngày Giải phóng Thủ đô

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ các hoạt động chào mừng ngày lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các trọng điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty.
Phiên bản di động